قفسه بایگانی ریلی

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات اداری

توقف تولید و فروش

قفسه بایگانی ریلی از زیر مجموعه های سیستم بایگانی ریلی مکانیکی می باشد که مناسب ترین گزینه جهت نگهداری اسناد و پرونده ها در محفظه ای بسته و امن می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
20,000 - 25,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000 - 35,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,000,000 - 53,000,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000 - 35,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000 - 40,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
70,000 - 80,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,000 - 50,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,000 - 40,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,500,000 - 3,800,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
700,000 - 1,000,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000 - 25,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000 - 25,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000 - 25,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 3,700,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,500,000 - 4,300,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
20,000 - 25,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000 - 25,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
28,000 - 35,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
400,000 - 1,500,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,000,000 - 8,500,000 تومان
فروشگاه روان تکثیر


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...