قطعه کامپوزیتی اپوکسی شیشه

دسته بندی محصول:  قطعات و اتصالات لوله کشی

توقف تولید و فروش

لوله و اتصالات کامپوزیتیخانه / لوله و اتصالات کامپوزیتی لوله ,و اتصالات کامپوزیتی یکی از محصولاتی است که در چند سال اخیر به طور گسترده ای در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ...

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
70,000 - 6,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
5,500 - 50,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
550 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
550 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
650 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
550 - 200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فولاد صنعت صانعی
حداقل سفارش  1 قطعه
550 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
20,000 - 50,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
250 - 200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فولاد صنعت صانعی
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 - 100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
100 - 10,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فولاد صنعت صانعی
حداقل سفارش  1 قطعه
40,000 - 60,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
350 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 1,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
2,500 - 25,000 تومان
تاسیسات سناتور


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...