قطعه پکینگ سیلیکونِی ( silicone packing )

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

توقف تولید و فروش

قطعه پکینگ سیلیکونِی ( silicone packing ) پکینگ ها سیل های متحرکی هستند که برای آب بندی پیستون و شافت پمپ ها استفاده میشوند. جنس آنها معمولا از لاستیک طبیعی و مصنوعی یاپلاستیک میباشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100
55,000 - 85,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1
100,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  1
100,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  10
450,000 - 1,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 10,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
500 - 50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5
75,000 - 2,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1
100,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  20
55,000 - 155,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
600 - 60,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
1,600 - 160,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5
260,000 - 2,600,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
36,000 - 65,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
46,000 - 250,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
25,000 - 250,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
500 - 50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50
100,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  20
9,000 - 110,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
220,000 - 2,200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  12000
250 - 550 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...