قطعه پکینگ سیلیکونِی ( silicone packing )

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

توقف تولید و فروش

قطعه پکینگ سیلیکونِی ( silicone packing ) پکینگ ها سیل های متحرکی هستند که برای آب بندی پیستون و شافت پمپ ها استفاده میشوند. جنس آنها معمولا از لاستیک طبیعی و مصنوعی یاپلاستیک میباشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100
10,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
20,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5000
300 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
2,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1000
1,600 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
10,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50
150 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  6
4,500 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1
400,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
4,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  100
20,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
10,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
10,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
15,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
1,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
20,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
1,500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
250,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  15
90,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...