قطعه قرقره باکلیتی

دسته بندی محصول:  سایر محصولات پلاستیکی

توقف تولید و فروش

این واحد تولیدی توانایی تولید انواع مدل های قطعات باکلیتی از جمله سوکت ، اسپیسر و ... انواع دیگر قطعات بزرگ و کوچک باکلیتی به روش های مختلف را دارا می باشد باکالیت / باکلیت فلز

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 قطعه
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  10 قطعه
54,500 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 قطعه
500 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  1 قطعه
84,000 تومان
دی تاپ پلاست
حداقل سفارش  1 قطعه
1,650 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  10 قطعه
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,300 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 قطعه
80 تومان
دی تاپ پلاست
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000 - 20,000 تومان
کارخانه پلاستون ایران
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  10 قطعه
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 قطعه
20,000 - 30,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
400 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  10 قطعه
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 قطعه
958 تومان
دی تاپ پلاست
حداقل سفارش  1 قطعه
10,800 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 قطعه
45 تومان
دی تاپ پلاست
حداقل سفارش  10 قطعه
34,500 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 قطعه
500 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...