قطعه عایق سیلیکونی

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

توقف تولید و فروش

سیلیکون ها یکی از پرکاربردترین مواد برای تشکیل پلیمرها هستند. در دماهای بالا و پایین خواص بسیار جالبی از سیلیکون مشاهده می شود. در شرایط جوی مانند رطوبت و نور ، مقاومت خوبی دارند و تا دمای 260 تا 315

محصولات مشابه

حداقل سفارش  20 قطعه
18,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
200,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
5,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  2500 قطعه
550 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
1,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
55,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
30,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
15,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
1,500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
10,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 قطعه
100 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
15,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5 قطعه
50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
10,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  30 قطعه
25,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
1,500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5000 قطعه
525 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 قطعه
4,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...