قطعه عایق سیلیکونی

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

توقف تولید و فروش

سیلیکون ها یکی از پرکاربردترین مواد برای تشکیل پلیمرها هستند. در دماهای بالا و پایین خواص بسیار جالبی از سیلیکون مشاهده می شود. در شرایط جوی مانند رطوبت و نور ، مقاومت خوبی دارند و تا دمای 260 تا 315

محصولات مشابه

حداقل سفارش  50 قطعه
40,000 - 75,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
2,600 - 12,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
100,000 - 2,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
22,000 - 250,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
15,000 - 26,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
8,500 - 10,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 قطعه
17,000 - 51,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
25,000 - 250,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
3,600 - 12,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
20,000 - 200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
16,000 - 110,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
12,000 - 21,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  4 قطعه
200,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
550,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
26,000 - 55,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  20 قطعه
250,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  20 قطعه
500 - 50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
550,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...