قطعه عایق اپوکسی شیشه

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

توقف تولید و فروش

پوشش اپوکسی شیشه ای می تواند در مواردی چون: محافظت از سازه های ساحلی که در معرض رطوبت زیاد قرار دارند، محافظت و عایق کاری مخازن آب و روغن، پوشش دهی لوله های سیمانی یا فلزی به کار رود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  20 قطعه
110,000 - 250,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
32,000 - 320,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
600 - 6,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
600 - 55,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
110,000 - 400,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1000 قطعه
600 - 6,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
55,000 - 255,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1000 قطعه
1,100 - 6,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
500 - 50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
5,000 - 11,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
8,000 - 22,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
15,000 - 26,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
55,000 - 80,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
250,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
220,000 - 2,200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  4000 قطعه
250 - 750 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
100,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  40 قطعه
8,000 - 12,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 قطعه
25,000 - 250,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...