قطعه عایق اپوکسی شیشه

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

توقف تولید و فروش

پوشش اپوکسی شیشه ای می تواند در مواردی چون: محافظت از سازه های ساحلی که در معرض رطوبت زیاد قرار دارند، محافظت و عایق کاری مخازن آب و روغن، پوشش دهی لوله های سیمانی یا فلزی به کار رود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  20 قطعه
50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10000 قطعه
210 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
20,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 قطعه
25,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
14,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 قطعه
500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
18,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
250,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
1,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
16,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
20,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
55,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
1,700 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
5,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
70,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...