قطعه ضربه گیر لاستیکی NBR

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

توقف تولید و فروش

برای جلوگیری از ارتعاش و ایجاد لرزش شدید و همین طور بالا بردن طول عمر قطعات و کفسازی این دسته از محصولات به صورت های مختلفی تولید می شوند که مشهور ترین آنها نخ دار ها هستند...

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 قطعه
3,500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
37,500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
15,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
550,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
25,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10000 قطعه
210 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
20,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
20,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
1,460,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
40,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
25,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
10,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
25,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
10,800 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
1,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...