قطعه ضربه گیر لاستیکی NBR

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

توقف تولید و فروش

برای جلوگیری از ارتعاش و ایجاد لرزش شدید و همین طور بالا بردن طول عمر قطعات و کفسازی این دسته از محصولات به صورت های مختلفی تولید می شوند که مشهور ترین آنها نخ دار ها هستند...

محصولات مشابه

حداقل سفارش  20 قطعه
16,000 - 155,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
150,000 - 1,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  100 قطعه
3,500 - 7,500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
12,000 - 21,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
27,000 - 260,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
32,000 - 65,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
32,000 - 65,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5 قطعه
110,000 - 2,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5 قطعه
155,000 - 2,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
110,000 - 350,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
25,000 - 250,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  3000 قطعه
600 - 1,500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
46,000 - 85,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
1,500 - 25,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 قطعه
500 - 50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
20,000 - 200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
25,000 - 400,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 قطعه
55,000 - 255,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 قطعه
15,000 - 26,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...