قطعه اورینگ وایتونی ( Viton O-Rings )

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

توقف تولید و فروش

قطعه اورینگ وایتونی ( Viton O-Rings ) ضد روغن هیدرولیک,ضد اسید,ضد بنزین ,ضد حلال ها و ضد سایش می باشد و از اورینگ های معمولی فشار بسیار بیشتری را تحمل میکند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
50,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  100
22,000 - 42,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
16,000 - 110,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5
155,000 - 2,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  15
145,000 - 240,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
35,000 - 55,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
600 - 55,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
8,000 - 26,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  500
5,000 - 11,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
500 - 50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
9,000 - 110,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
500 - 50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1
50,000 تومان
کیمیا صنعت رادوین بسپار
حداقل سفارش  20
45,000 - 75,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
150,000 - 1,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
500 - 55,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
20,000 - 45,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
16,000 - 32,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50
30,000 - 55,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
12,000 - 200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...