قطعه اورینگ وایتونی ( Viton O-Rings )

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

توقف تولید و فروش

قطعه اورینگ وایتونی ( Viton O-Rings ) ضد روغن هیدرولیک,ضد اسید,ضد بنزین ,ضد حلال ها و ضد سایش می باشد و از اورینگ های معمولی فشار بسیار بیشتری را تحمل میکند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  20
15,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5000
350 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
15,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
45,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
200,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50
2,700 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
70,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1
1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  3000
700 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
1,700 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
3,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
20,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50
5,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
1,500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
25,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
3,100 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1
500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...