قطعه اورینگ سیلیکونی ( Silicone O-Ring )

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

توقف تولید و فروش

قطعه اورینگ سیلیکونی ( Silicone O-Ring ) اورینگ از ساده ترین آببند ها است که در صنایع کاربرد دارد . با قرار گرفتن بین دو سطح مانع نشت سیال در سیستم می گردد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100
25,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
210,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5000
700 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
7,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
2,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1
350,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
35,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
20,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50
4,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
1,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
40,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
30,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
11,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5
100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1
350,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  500
4,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1
450,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
7,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...