قطعه اورینگ ان بی ار ( NBR O-Rings )

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

توقف تولید و فروش

قطعه اورینگ ان بی ار ( NBR O-Rings ) اورینگ ها به عنوان سیل ثابت و متحرک استفاده میشوند وجنس آنها معمولا از ترکیبات لاستیک های مصنوعی می باشند

محصولات مشابه

حداقل سفارش  20
75,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
11,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
55,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  500
3,500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
1,000 تومان
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  20
10,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
15,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
200,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
5,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
10,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1000
550 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
20,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
55,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
5,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
1,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
25,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50
4,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1
300,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  4000
600 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...