قطعه اورینگ ان بی ار ( NBR O-Rings )

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

توقف تولید و فروش

قطعه اورینگ ان بی ار ( NBR O-Rings ) اورینگ ها به عنوان سیل ثابت و متحرک استفاده میشوند وجنس آنها معمولا از ترکیبات لاستیک های مصنوعی می باشند

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100
3,500 - 7,500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
500 - 50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  2000
2,000 - 6,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  10
250,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
8,000 - 26,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
16,000 - 35,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
22,000 - 44,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
11,000 - 26,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
25,000 - 300,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
46,000 - 250,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
600 - 60,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5000
350 - 750 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
22,000 - 37,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
11,000 - 25,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
15,000 - 250,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
75,000 - 260,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
45,000 - 255,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
15,000 - 35,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  15
145,000 - 200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...