قطره چکان نین (NEIN)

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات آبیاری

توقف تولید و فروش

دارای دو مدل 4 لیتر در ساعت از نوع روی خط بوده و محدوده فشار کاری آن از 5/1 تا 4 بار می باشد. کاربرد در باغات، تاکستان ها خصوصاً در اراضی شیب دار

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1
11,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1
20,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1
1,000,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
لوله و اتصالات کشت بان
حداقل سفارش  1
30,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بذر افشان جم
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
توسعه صنایع پلاستیک ایران
حداقل سفارش  1600
3,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1
10,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
لوله و اتصالات کشت بان
حداقل سفارش  1
200,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1
2,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بنیز تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بنیز تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...