قالب بتن و داربست پیشگامان

formwork & scaffolding

دسته بندی محصول:  قالب (بتن)

قیمت:   12,000 - 12,500 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
ساخت انواع قالب بتن فلزی ساختمان - دیوارهای برشی - ستون و فونداسیون - در سایز های مختلف (مدولار) جکهای سقفی و تجهیزات قالبندی بتون (تجهیزات قالبندی بتون)


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14,000 تومان
تجهیزات صنعتی جلائیان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
نسوز صنعت پارس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
همگرایان تولید
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,000,000 - 10,000,000 تومان
پارسیان ماشین سازان تبریز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی عظیمی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  500 کیلوگرم
9,800 - 11,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
2,700,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
19,500 - 26,000 تومان
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
780,000 - 950,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
16,000 - 18,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
160,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
1,570,000 - 2,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
60,000 تومان
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
650,000 - 1,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
19,000,000 - 45,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
740,000 - 1,200,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
2,900 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
185,000 تومان
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
3,500,000 - 4,800,000 تومان
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
2,000,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
780,000 - 900,000 تومان
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
1,600,000 - 2,500,000 تومان
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
788,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
158,000 - 185,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...