قاشق و چنگال و کارد رئال

real spoons and forks and knifes

دسته بندی محصول:  سایر محصولات پلاستیکی

قیمت:   84,000 تومان / کارتن

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
دارای وزن سبک در بسته های 100 تایی دی تاپ پلاست

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کارتن
3,000 - 30,000 تومان
کارخانه پلاستون ایران
حداقل سفارش  1 کارتن
400 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  10 کارتن
25,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  1 کارتن
1,800 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  10 کارتن
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 کارتن
1,800 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 کارتن
1,100 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 کارتن
3,000 - 30,000 تومان
کارخانه پلاستون ایران
حداقل سفارش  1 کارتن
3,000 - 30,000 تومان
کارخانه پلاستون ایران
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس
حداقل سفارش  1 کارتن
1,200 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 کارتن
3,000 - 30,000 تومان
کارخانه پلاستون ایران
حداقل سفارش  10 کارتن
1,000 - 1,000,000 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  10 کارتن
34,500 تومان
قفسه سازان
حداقل سفارش  1 کارتن
300 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 کارتن
2,650 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 کارتن
3,000 - 30,000 تومان
کارخانه پلاستون ایران
حداقل سفارش  1 کارتن
3,000 - 30,000 تومان
کارخانه پلاستون ایران
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 100,000 تومان
شیراز بطری پارس


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
838 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
45 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
958 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
73 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
86,000 تومان
حداقل سفارش  10 کارتن
67,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
140,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
104,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
739 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
1,044 تومان
حداقل سفارش  10 کارتن
67,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
80 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
18,500 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
25 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
143,000 تومان
حداقل سفارش  10 کارتن
82,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
17,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...