فیوژن فیبرنوری با دستگاه سومیتومو (Sumitomo)

دسته بندی محصول:  سایر خدمات کامپیوتری و فناوری اطلاعات

توقف تولید و فروش

فیوژن فیبرنوری با دستگاه سومیتومو (Sumitomo) ، جوش فیبرنوری با دستگاه فیوژن با توانایی جوش 12 تار همزمان (2015 Fusion Splice by Sumitomo Japan)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
25,000,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
دانش هم آرا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
باماسکیوریتی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
دانش هم آرا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایلیا رایانه گستر پویا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
دانش هم آرا
حداقل سفارش  1 عدد
320,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فناوری اطلاعات سامانه کاوشگر ایده
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
دانش هم آرا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
رایان الکترونیک پارسیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
دانش هم آرا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...