فیلتر های سرسرنگی

Syringe Filters

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

فیلترهای سرسرنگی در اندازه های مختلف و جنس های مختلف مانند سلولز استات ، نایلون و PTFE و.. وجود دارد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
50,000,000 - 120,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
200,000,000 - 550,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
10,000,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
20,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
1,000,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
8,000,000 - 17,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
2,000,000 - 37,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
25,000,000 - 50,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
15,000,000 - 16,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
10,000,000 - 50,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...