فیلتر ممبران

Membrane Filters

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

فیلتر ممبران در دستگاه HPLC مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به Pore Size و جنس در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار میگیرد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
10,000,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
3,000,000 - 9,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
30,000,000 - 39,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 - 7,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
1,700,000,000 - 2,100,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
1,500,000 - 3,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
4,000,000 - 26,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
24,000,000 - 50,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
300,000 - 1,600,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
12,000,000 - 29,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
200,000 - 3,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...