فیلتر سر سرنگی 45/. میکرون nylon

nylon memberan

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   1,800,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
فیلترهای سر سرنگی نایلون (NYL) ذاتا آب دوست (Hydrophilic) می باشند. این فیلترها از استحکام مکانیکی خوب و جذب بالایی برخوردار می باشند. فیلتر سرسرنگی از جنس نایلون جهت فیلتراسیون نمونه های HPLC

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
364,800 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 بسته
160,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 بسته
100,000,000 تومان
فرادید آداک گستران
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 بسته
26,640 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
100,000,000 تومان
فرادید آداک گستران
حداقل سفارش  1 بسته
12,170 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
12,840 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 بسته
347,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 بسته
273,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 بسته
279,700 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
357,300 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
48,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
240,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
55,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
38,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
310,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
150,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...