فیلتر سر سرنگی 45/. میکرون nylon

nylon memberan

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   1,800,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
فیلترهای سر سرنگی نایلون (NYL) ذاتا آب دوست (Hydrophilic) می باشند. این فیلترها از استحکام مکانیکی خوب و جذب بالایی برخوردار می باشند. فیلتر سرسرنگی از جنس نایلون جهت فیلتراسیون نمونه های HPLC


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
27,080 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
11,000,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 بسته
58,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
320,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 بسته
388,500 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
100,000,000 تومان
فرادید آداک گستران
حداقل سفارش  1 بسته
290,800 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
33,000,000 تومان
تاناکا ( اندیشه تجهیز آریا )
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 بسته
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 بسته
120,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
1,988,520 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
48,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
240,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
0 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
38,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
7,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
210,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 بسته
40,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...