فیلتر سر سرنگی 22/. و 45/. میکرون ممبران

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

فیلتر سر سرنگی 22/. و 45/. میکرون ممبران ،فیلتر کاغذی و فیلتر سرسرنگی در سایزهای مختلف کمپانی ممبران کانادا ارائه توسط گروه نوآوران تکنولوژی زیستی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
1,800,000,000 - 2,000,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
30,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
30,000,000 - 60,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
1,800,000,000 - 3,000,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
50,000,000 - 89,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
50,000,000 - 120,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
1,100,000,000 - 1,400,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
1,500,000,000 - 3,000,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
11,000,000 - 30,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
15,000,000 - 34,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 بسته
8,000,000 - 27,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
10,000,000 - 20,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
50,000,000 - 90,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...