فیلتر روغن شرکت

دسته بندی محصول:  فیلتر روغن

توقف تولید و فروش

نقش اصلی و موثر روغن اتومبیل در خنک کردن موتور و کاهش حرارت زیاد موتور می باشد. در واقع نقش اصلی فیلتر روغن تصفیه روغن موتور می باشد .


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 200,000,000 تومان
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 200,000,000 تومان
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
وفا فیلتر
حداقل سفارش  1 عدد
9,500 تومان
فروشگاه لوازم یدکی خادم
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 200,000,000 تومان
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 1,000,000 تومان
بادرو کمپرسور
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 200,000,000 تومان
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 1,000,000 تومان
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 2,000,000 تومان
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 2,000,000 تومان
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 200,000,000 تومان
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 تومان
شایان فناور زاگرس


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  5 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
5,500 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
86,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
80,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
1,500 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
7,000 تومان
حداقل سفارش  3 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
1,500 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
2,900 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
13,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
90,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش  3 عدد
70,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
8,500 تومان


در حال ارسال اطلاعات...