فیلامنت PLA پرینتر سه بعدی

دسته بندی محصول:  پلی آمید

توقف تولید و فروش

فیلامنت PLA مصرفی در پرینترهای سه بعدی با کیفیت عالی- برندهای ZBOT و China best با قطر 1.75 و 2 میلیمتر سفید و در رنگهای متنوع دیگر ارائه توسط شرکت پیشگام فناوران آرکا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 - 850,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 - 100,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 - 65,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
60,000 - 90,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
70,000 - 90,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
45,000 - 75,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
80,000 - 95,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 - 70,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
50,000 - 80,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 - 60,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 - 70,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 - 60,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
40,000 - 60,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 - 75,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 - 65,000 تومان
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ویانا پلیمر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 - 65,000 تومان
ویانا پلیمر


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...