فیلامنت PC پرینتر سه بعدی

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات خدماتی

توقف تولید و فروش

فیلامنت PC پرینتر سه بعدی مقاومت کششی بالا و همچنین مقاومت ضربه ای بالا از ویژگیهای عمده مواد پی سی میباشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
استیل وان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور فناوران پی آسیا
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
14,000 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000 - 20,000 تومان
ژرف گستران پرشیا
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
3,000 - 4,500 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور فناوران پی آسیا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور فناوران پی آسیا
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
2,500 - 5,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
138,995 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
استیل وان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000 - 20,000 تومان
ژرف گستران پرشیا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000 - 20,000 تومان
ژرف گستران پرشیا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000 - 20,000 تومان
ژرف گستران پرشیا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000 - 20,000 تومان
ژرف گستران پرشیا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000 - 20,000 تومان
ژرف گستران پرشیا
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
2,500 - 5,000 تومان
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000 - 20,000 تومان
ژرف گستران پرشیا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
0 تومان
فراسارینا پاسارگاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
5 - 6 تومان
وکیوم آسیا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
توچال تهویه ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9,000,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
5,000,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...