فیتاژل محصول سبز زیست ژن با اصالت هلندی

Phytagel A product from the Netherlands

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فیتاژل یا محصولی که در کمپانی دوخفا به نام ژل رایت شناخته می شود محصولی برای ایجاد ژل در کشت بافت گیاهی گیاهان زینتی استفاده می شود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
150,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
295,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25
1,550,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
220,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
226,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
325,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
148,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
155,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...