فیتاژل محصول سبز زیست ژن با اصالت هلندی 100g

100g Phytagel A product from the Netherlands

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فیتاژل یا محصولی که در کمپانی دوخفا به نام ژل رایت شناخته می شود محصولی برای ایجاد ژل در کشت بافت گیاهی گیاهان زینتی استفاده می شود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
130,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
800,000 - 1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
2,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
153,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
315,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
235,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 بسته
300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
475,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
149,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
650,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
550,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
297,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 بسته
3,000,000 - 3,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
220,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
395,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...