فیبر کریستال فوتونیک

دسته بندی محصول:  چراغ فیبر نوری

توقف تولید و فروش

جهت ایجاد افکت های نوری جالب بر روی فیبر کریستال فوتونیک می توان از لنز ها و کریستالهای مخصوص استفاده نمود .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
روشن ایمن نیرو
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
روشن ایمن نیرو
حداقل سفارش  5 متر
توقف تولید و فروش
روشن ایمن نیرو
حداقل سفارش  10 متر
500,000 - 1,500,000 تومان
روشن ایمن نیرو
حداقل سفارش  5 متر
500,000 - 1,500,000 تومان
روشن ایمن نیرو


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...