فونداسیون پایه های روشنایی

light Foundation

دسته بندی محصول:  سایر چراغ ها و محصولات مرتبط با روشنایی

قیمت:   2,500,000 - 40,000,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
فونداسیون پایه های روشنایی ،فونداسیون پیش ساخته ،فونداسیون های مذکور با عیار 350 کیلوگرم در متر مکعبارائه شده توسط صنایع روشنایی بنیاد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهندسی روئین نور آریا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آی سان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهندسی نوین افزار رهگشا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
کالای برق مهراب
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  10 قطعه
6,200,000 تومان
پیشگامان مدبرگستر پایدار
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
کالای برق مهراب
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
امید پدیده گرمسار
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
لوازم الکتریکی اتحاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آی سان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آی سان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
کالای برق مهراب
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
نبض الکترونیک
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آی سان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
کالای برق مهراب
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1 قطعه
25,000,000 تومان
پیشگامان مدبرگستر پایدار
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آی سان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
245,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
520,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
520,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,350,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,350,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
750,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
715,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,250,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
530,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
125,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
520,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
520,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
310,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
715,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
430,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...