فوم (XPE)D.T=۳۰.۳۰ سپهر فوم

fom XPE D.T=30.30 SEPEHR FOM

دسته بندی محصول:  سایر مواد عایق بندی آب

توقف تولید و فروش

با شروع زندگی شهر نشینی،چگونگی توزیع آب به داخل ساختمان نیر یکی از مسائل مهمی بود که مهندسین ساختمان و کارفرمایان با آن در ارتباط بودند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
4,800,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1
2,350,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
6,240,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
600,000 - 700,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
800,000 - 840,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1
1,050,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
3,800,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
5,200,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
750 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...