فوم (D.T=۳۰.۲۰ (XPE سپهر فوم

fome D.T=30.20 XPE sepehrfom

دسته بندی محصول:  سایر مصالح عایق بندی گرما

قیمت:   61,000 - 130,000 تومان / متر

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار

محاسبه زمان و هزینه حمل
شهر خود را انتخاب کنید
زمان تحویل:   -
هزینه حمل:   -
از فوم XPE اغلب در صنایع مختلف به عنوان عایق استفاده می شود. ساختار این محصول به صورت سه بعدی بوده است به همین منظور خواص آن ها را به شدت افزایش می دهد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  2 متر
11,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  25 متر
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  30 متر
70,000 - 95,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  2 متر
363,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 متر
43,900 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
202,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 متر
16,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
424,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
125,000 تومان
گروه صنعتی سانا عایق
حداقل سفارش  2 متر
5,500 - 39,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  2 متر
56,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 متر
95,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 متر
8,000 - 78,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
166,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 متر
11,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  30 متر
57,000 - 77,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 متر
26,900 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
1,000,000 - 2,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
1,500,000 - 2,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
1,000,000 - 2,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
310,000 - 410,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
3,000,000 - 4,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
5,100,000 - 6,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
235,000 - 420,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...