فوم در جه یک رول فومینو

دسته بندی محصول:  سایر مصالح عایق بندی گرما

توقف تولید و فروش

فوم در جه یک رول فومینو فوم رول از مصنوعات فومی فومینو می باشد که در ابعاد، رنگبندی و ضخامت های متنوعی تولید می شود. فوم رول در صنایع متنوعی کاربرد دارد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
314,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
136,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
104,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 قطعه
5,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
220,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
424,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 قطعه
36,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 قطعه
29,900 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 قطعه
1,300 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 قطعه
16,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
215,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
95,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
243,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
161,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 قطعه
6,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 قطعه
6,500 - 43,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1 قطعه
600,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
396,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 قطعه
4,000 - 33,000 تومان
بازرگانی نیک آراد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...