فوق روان کننده نانویی دبکو

Debco nano superplasticizer

دسته بندی محصول:  افزودنی های بتن

قیمت:   40,000 تومان / ليتر

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار

محاسبه زمان و هزینه حمل
شهر خود را انتخاب کنید
زمان تحویل:   -
هزینه حمل:   -
مورد استفاده در بتون ریزی پیشرفته که دارای شبکه های آرماتوری بسیار پیچیده را دارند. این افزودنی در نازکترین قالب بندی ها بدون نیاز به عملیات ویبره نفوذ نموده و آن را پر می نماید.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 ليتر
55,000 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 ليتر
36,000 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 ليتر
32,000 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  50 ليتر
0 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  1 ليتر
45,000 تومان
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 ليتر
3,500 - 7,000 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
540,000 تومان
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 ليتر
40,000 تومان
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  20 ليتر
30,000 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
132,000 تومان
فراز پایه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
30,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
25,000 تومان
حداقل سفارش  10 ليتر
90,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
50,000 تومان
حداقل سفارش  10 ليتر
1,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  9 ليتر
160,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
30,000 تومان
حداقل سفارش  10 ليتر
5,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  100 ليتر
2,500 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
6,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
9,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
60,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
30,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
15,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
12,000 تومان
حداقل سفارش  10 ليتر
150,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...