فن گردان کامپیوتر برند commonhealth مدل 172*150*50 کد 1212

Commonhealth brand computer rotary fan model 172 * 150 * 50 code 1212

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات الکتریکی

توقف تولید و فروش

فن گردان کامپیوتر برند commonhealth با کیفیتی منحصر به فرد از داغ شدن بی رویه ی سیستم شما جلوگیری می کند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
10,482,000 - 11,482,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
25,000,000 - 35,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  2 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 8,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
7,073,000 - 7,173,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
30,240,000 - 31,104,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 58,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
3,988,000 - 4,102,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
40,000,000 - 45,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
1,889,000 - 1,943,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,702,000 - 1,751,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
900,000 - 3,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
153,189,000 - 154,189,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
4,186,000 - 4,306,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,811,000 - 1,863,000 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...