فن کویل سقفی توکار میتسویی مدل MF 400 - CP

MF 400 - CP Mitsuei Ceiling Fancoil

دسته بندی محصول:  دستگاه تهویه مطبوع صنعتی

قیمت:   0 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
فن کویل سقفی توکار میتسویی مدل MF-CP با امکان اتصال سیستم هوای تازه به جعبه مکش هوا


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
4,704,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 عدد
4,462,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 10,000,000 تومان
تهویه و تبرید پدیده اطلس سرما
حداقل سفارش  1 عدد
3,864,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 عدد
4,047,750 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 عدد
5,229,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 عدد
6,069,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 عدد
6,562,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 عدد
5,533,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 عدد
8,809,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 عدد
6,289,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 عدد
6,604,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 عدد
5,418,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 عدد
3,454,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 عدد
5,124,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 عدد
8,473,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 عدد
3,633,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 عدد
4,914,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 عدد
5,859,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایمن هواسازان ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
85,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
69,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
95,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
116,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
69,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
59,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
55,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
65,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
53,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
85,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
105,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
73,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
52,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
99,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
51,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...