فنیل کلروفرمات

Phenyl chloroformate

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   0 تومان / سی سی

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
کد محصول مرک: 802353 اسم دوم: Chloroformic acid phenyl ester, Phenyl chlorocarbonate فرمول: C7H5ClO2 C A S NUMBER: 1885-14-9 مولار: 156.57 g/mol

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 سی سی
230,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
420,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
235,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
275,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
275,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
200,000 - 450,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 سی سی
215,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
235,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
288,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
380,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 سی سی
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
195,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
310,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
285,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
496,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
185,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
222,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 سی سی
3,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
1,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
1,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
3,700,000 تومان
حداقل سفارش  5 سی سی
2,300,000 تومان
حداقل سفارش  10 سی سی
8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
2,950,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
1,900,000 تومان
حداقل سفارش  5 سی سی
1,490,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
950,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
1,180,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
400,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
1,400,000 تومان
حداقل سفارش  250 سی سی
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  25 سی سی
1,900,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...