فلنج لاستیکی شیاردار

Rubber flange

دسته بندی محصول:  آب بند

قیمت:   20,000 - 20,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
انواع فلنج در متریال های NBR, NR, SILICONE, EPDM, VAITON و ……یکی از محصولات شرکت اندیشه داران صنعت می باشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  2
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
100,000 - 200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  3
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نسوز صنعت پارس
حداقل سفارش  1
1,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نسوز صنعت پارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  5
40,000 - 40,000,000 تومان
حداقل سفارش  10
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10
30,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  50
40,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  5
40,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  5
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  5
40,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  5
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10
50,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10
30,000 - 20,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...