فسفوروس اکسی کلراید زیگما 79582

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / سی سی

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
فسفوروس اکسی کلراید زیگما 79582 ، puriss. p.a., ≥99.0% (AT) Synonym:Phosphoryl chloride CAS Number 10025-87-3


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
128,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
167,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
154,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 سی سی
140,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
1,100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
149,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
118,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
21,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 سی سی
101,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
192,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
124,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
5,900,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 سی سی
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  50 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  100 سی سی
300,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  25 سی سی
4 تومان


در حال ارسال اطلاعات...