فر ترکیبی Combi-Steamer Ovens

دسته بندی محصول:  تجهیزات پخت

توقف تولید و فروش

فر ترکیبی Combi-Steamer Ovens جدیدترین روش پخت خوراک با حفظ بیش از85% ارزش خوراکی ها

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
42,000,000 - 49,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 700,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 عدد
380,000,000 - 520,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 عدد
49,000,000 - 79,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
80,000 - 100,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 عدد
320,000,000 - 490,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 عدد
122,000,000 - 150,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
122,000,000 - 420,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
150,000,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 عدد
79,000,000 - 1,177,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
128,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
210,000,000 - 380,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
141,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
164,000,000 - 167,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
141,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
178,000,000 - 181,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
212,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
154,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...