فر ترکیبی Combi-Steamer Ovens

دسته بندی محصول:  تجهیزات پخت

توقف تولید و فروش

فر ترکیبی Combi-Steamer Ovens جدیدترین روش پخت خوراک با حفظ بیش از85% ارزش خوراکی ها

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
80,000,000 - 100,000,000 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 70,000,000 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 100,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 عدد
100,000,000 - 1,000,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 9,500,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
80,000,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 9,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000,000 - 90,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 85,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 50,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000,000 - 500,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
80,000,000 - 95,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
342,600,000 - 527,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
80,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
342,600,000 - 527,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
342,600,000 - 527,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
376,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
342,600,000 - 527,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
342,600,000 - 527,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000,000 - 150,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...