فریزر زانوسی تک درب – Zanussi Freezer 670lt RE471FF

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات هتل و رستوران

توقف تولید و فروش

فریزر زانوسی دارای کنترل پنل دیجیتال بهمراه صفحه نمایش،برای تنظیم دمای کابینه و همینطور نمایش هشدار برای مدیریت بهتر فریزر است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
3,200,000 - 4,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
4,500,000 - 7,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
6,200,000 - 8,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
3,500,000 - 7,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
4,500,000 - 6,400,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
2,500,000 - 4,200,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
5,500,000 - 6,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
18,000,000 - 32,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
22,000,000 - 33,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
5,700,000 - 8,200,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
7,800,000 - 10,700,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
850,000 - 1,200,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
18,000,000 - 25,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
5,500,000 - 6,200,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
16,000,000 - 35,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
6,700,000 - 8,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
8,500,000 - 14,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
18,000,000 - 27,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 قطعه
3,000,000 - 4,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...