فروش 1و2و4 تری کلرو بنزن کد مرک821152

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش 1و2و4 تری کلرو بنزن و سایر مواد شیمیایی، آزمایشگاهی و صنعتی از تمامی برندهای معتبر دنیا همچون مرک، سیگما آلدریچ، فلوکا، آلفا ، اکروس و ...

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
1,200,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 ليتر
138,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
125,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  50 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
103,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
157,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
2,100,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  10 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
164,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
129,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
127,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
139,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
179,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
102,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
105,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
139,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
102,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
190 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...