فروش نیترات نقره

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   1,600,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
فروش نیترات نقره و سایر مواد شیمیایی، آزمایشگاهی و صنعتی از تمامی برندهای معتبر دنیا همچون مرک، سیگما آلدریچ، فلوکا، آلفا ، اکروس و ...

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
193,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
160,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1
106,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
139,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
147,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
126,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
121,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
187,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
131,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
112,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
20,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
147,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
191,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
122,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
80,000 - 85,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1
139,300 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
190 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...