فروش نیترات لانتانیوم

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش نیترات لانتانیوم و سایر مواد شیمیایی، آزمایشگاهی و صنعتی از تمامی برندهای معتبر دنیا همچون مرک، سیگما آلدریچ، فلوکا، آلفا ، اکروس و ...

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
5,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
161,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
147,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
102,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
152,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
186,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
8,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
115,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1
172,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
159,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
105,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
22,000 - 37,000 تومان
الساپا
حداقل سفارش  1
152,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
163,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
113,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25
85,000 - 100,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1
109,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
190,300 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
190 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...