فروش متاکریلیک اسید کد مرک 800578

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروش متاکریلیک Chemical Formula: CH₂C(CH₃)COOH Molar Mass: 86.09 g/mol و سایر مواد شیمیایی، آزمایشگاهی و صنعتی از تمامی برندهای معتبر دنیا همچون مرک، سیگما آلدریچ، فلوکا، آلفا ، اکروس و ...


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
190,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
100,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
173,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
165,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
95,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  100 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
180,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
148,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
137,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
191,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
3 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
139,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
121,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  20 ليتر
48,000 - 53,000 تومان
شرکت مواد افزودنی شیمیایی فارس
حداقل سفارش  1 ليتر
117,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
185,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
125,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
5,900,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
190 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...