فروش تری متوکسی وینیل سیلان841268

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   1,500,000 تومان / ليتر

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
فروش تری متوکسی وینیل سیلان841268 فروش تری متوکسی وینیل سیلان و سایر مواد شیمیایی، آزمایشگاهی و صنعتی از تمامی برندهای معتبر دنیا همچون مرک، سیگما آلدریچ، فلوکا، آلفا ، اکروس و ...


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
179,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
1,950,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1 ليتر
112,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
154,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
186,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
5,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  500 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
191,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
146,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
40,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 ليتر
129,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
44 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
111,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
141,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
175,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
231,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
124,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
191,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 ليتر
490,000 تومان
حداقل سفارش  2 ليتر
1,100,000 تومان
حداقل سفارش  25 ليتر
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
450,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 ليتر
1,000,000 - 1,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 ليتر
1,500,000 - 1,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
980,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...