فرنوپک ( کوره هوای گرم)

FernoPack

دسته بندی محصول:  سایر گرم کننده های خانگی

توقف تولید و فروش

کوره هوای گرم کمپ با 4 ظرفیت‌ Kcal/h100000 الی 400000 در مدل روبرو زن و دارای سامانه‌ی کنترلی ساده گرمایشی کمپ می‌باشد. هواساز دستگاه به ‌صورت تک دور عرضه‌ می‌گردد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
500,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1
200,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارس تهویه
حداقل سفارش  1
250,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1
13,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1
345,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1
700,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1
400,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1
380,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیان مبتکر پارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیان مبتکر پارس


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
15,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,880,000 - 10,400,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...