فرش هوشمند کوشش کار نوین

دسته بندی محصول:  سایر خدمات تبلیغاتی

توقف تولید و فروش

فرش هوشمند کوشش کار نوین ، سیستم فرش هوشمند این امکان را فراهم می کند که از طریق یک ویدئو پروژکتور که به سقف نصب می گردد یک تصویر کاملا هوشمند را بر روی سطح زمین پخش نماید


محصولات مشابه

حداقل سفارش  5 متر مربع
توقف تولید و فروش
هدایای تبلیغاتی اسکار
حداقل سفارش  500 متر مربع
توقف تولید و فروش
هدایای تبلیغاتی اسکار
حداقل سفارش  1000 متر مربع
توقف تولید و فروش
ایرانیان مگنت
حداقل سفارش  1000 متر مربع
توقف تولید و فروش
ایرانیان مگنت
حداقل سفارش  1 متر مربع
200,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  50 متر مربع
توقف تولید و فروش
هدایای تبلیغاتی اسکار
حداقل سفارش  100 متر مربع
توقف تولید و فروش
هدایای تبلیغاتی اسکار
حداقل سفارش  500 متر مربع
توقف تولید و فروش
هدایای تبلیغاتی اسکار
حداقل سفارش  50 متر مربع
توقف تولید و فروش
هدایای تبلیغاتی اسکار
حداقل سفارش  50 متر مربع
توقف تولید و فروش
هدایای تبلیغاتی اسکار
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
فروشگاه اینترنتی کادو
حداقل سفارش  1 متر مربع
5,000 تومان
پارس گلاس
حداقل سفارش  1000 متر مربع
توقف تولید و فروش
ایرانیان مگنت
حداقل سفارش  1 متر مربع
25,000 تومان
جهان پرچم نشان
حداقل سفارش  30 متر مربع
توقف تولید و فروش
هدایای تبلیغاتی اسکار
حداقل سفارش  50 متر مربع
توقف تولید و فروش
هدایای تبلیغاتی اسکار
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
تبلیغات فعدی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
تبلیغاتی کریل
حداقل سفارش  5000 متر مربع
توقف تولید و فروش
ایرانیان مگنت
حداقل سفارش  1000 متر مربع
توقف تولید و فروش
ایرانیان مگنت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...