فرستنده و گیرنده تورگاید

دسته بندی محصول:  سایر لوازم پایانه های ارتباط بیسیم

توقف تولید و فروش

از دستگاه تورگاید جهت تورهای مسافرتی و تفریحی و زیارتی استفاده می شود.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
موبایل مرکزی شیراز
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مخابراتی ارتباط رسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مخابراتی ارتباط رسا
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مخابراتی ارتباط رسا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
475,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
220,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
122,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
435,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...