فراکو خازن های سیلندری

دسته بندی محصول:  تابلو برق

توقف تولید و فروش

فراکو خازن های سیلندری در رنج های مختلف از 2/5 تا 30 کیلووار - رگلاتور هوشمند 6 و 12 پله - فیلتر های ضد هارمونیک

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
25,000,000 - 300,000,000 تومان
مهندسی کیان تابلو
حداقل سفارش  1
50,000 - 100,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 250,000,000 تومان
مهندسی کیان تابلو
حداقل سفارش  1
63,000,000 - 72,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
51,000,000 - 100,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
51,000,000 - 100,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
51,000,000 - 100,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
51,000,000 - 100,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
51,000,000 - 100,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
51,000,000 - 100,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
51,000,000 - 100,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
50,000 - 100,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1
84,000,000 - 98,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
51,000,000 - 100,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
51,000,000 - 99,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
99,100,000 - 120,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
51,000,000 - 100,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
51,000,000 - 100,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
51,000,000 - 100,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
26,500,000 تومان
فروشگاه نگین صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  305
7,800 - 8,500 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...