عایق پلی روف

poly Roof

دسته بندی محصول:  سایر مواد عایق بندی آب

توقف تولید و فروش

عایق رطوبتی نانو دو جزئی (پودر و ژل ) بر پایه رزین های پیور اکرولیک می باشد، جهت آب بندی بام و سرویس های بهداشتی و حمام جایگزین مناسب ایزوگام با چسبندگی بالا و با دوام.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,000,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
5,200,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,200,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
2,000,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
0 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4,400,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
0 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
0 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,800,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4,600,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
0 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
0 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
180,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
0 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
0 تومان
فناوری های نوین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...