عایق لوله ای ضخامت 9 میلیمتر

دسته بندی محصول:  مواد ساختمانی چند کاره

توقف تولید و فروش

عایق لوله ای ضخامت 9 میلیمتر از سایز "1/4 الی 4 اینچ

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
3,200 - 5,500 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  20 متر
27,700 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
لوله سازی فایبر سیمنت اسرم
حداقل سفارش  20 متر
30,000 - 90,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 متر
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  30 متر
12,500 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  20 متر
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  25 متر
18,500 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 متر
120,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
جام تهران
حداقل سفارش  10 متر
80,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  100 متر
450,000 - 600,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  200 متر
توقف تولید و فروش
پیام دشت پارس
حداقل سفارش  20 متر
50,000 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
75,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا


محصولات دیگر این تامین کنندهدر حال ارسال اطلاعات...