عایق فوم پلی اتیلن رولی سایز5 میل

Polyethylene foam insulation roll size 5 mil

دسته بندی محصول:  سایر مصالح عایق بندی گرما

توقف تولید و فروش

فوم پلی اتیلن رولی از سایز 1 میل الی 20 میلیمتر، فوم رولی پلی اتیلن، فوم سفید، فوم عایق رولی پلی اتیلن رولی، عایق فوم سفید رولی، فوم رول پلی اتیلن مشبک ،فوم سفید پلی اتیلن مشبک


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی سانا عایق
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  20 متر
توقف تولید و فروش
لوله و اتصالات قهرمانی
حداقل سفارش  50 متر
توقف تولید و فروش
آریانا پارس
حداقل سفارش  20 متر
20,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی سانا عایق
حداقل سفارش  6 متر
توقف تولید و فروش
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  6 متر
توقف تولید و فروش
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بهینه تجارت ابرار
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی سانا عایق
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  30 متر
25,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
به سوزآذر
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بهینه تجارت ابرار
حداقل سفارش  50 متر
توقف تولید و فروش
نماسازان امروز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی سانا عایق
حداقل سفارش  1 متر
4,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 متر
180,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 متر
توقف تولید و فروش
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1 متر
40,000 - 160,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...