ظرف نمونه گیری ادرار حجم 60

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

ظرف نمونه گیری ادرار حجم 60 ، ظروف نمونه گیری ادرار در 2 حجم 60 و 100


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کارتن
100,000,000 تومان
فرادید آداک گستران
حداقل سفارش  1 کارتن
460,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
573,800 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
319,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
28,510 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
118,000,000 تومان
طیف آزما طب
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
720,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
165,000,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
49,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
439,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
10,500,000 تومان
طیف آزما طب
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
330,000,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
72,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
1,143,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
16,000 - 22,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...