ظرف نمونه گیری ادرار حجم 100

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

ظرف نمونه گیری ادرار حجم 100 ، ظرف نمونه گیری ادرار ارائه شده توسط شرکت دانش افزار نفیس ایلیا


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
569,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
1,337,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
600,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
160,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
66,680 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
5,900 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
5,000,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کارتن
900,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
388,500 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
388,500 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
325,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتن
720,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
16,000 - 22,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...